Forjats

Tot tipus de solucions per forjats

  • Portfolio Image 2
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image 2
  • Portfolio Image 2

Forjats

Tot tipus de solucions per forjats adaptades a les sobrecàrregues d’ús desitjades, per forjats industrials de grans càrregues (fins a 30 kN/m2), per forjats d’ús residencial o d’oficines de gran esbeltesa, amb unions soldades o cargolades, etc...
Culleré i Sala, S.L. realitza el disseny i càlcul d’unions segons les normatives vigents optimitzant la solució per assegurar la major qualitat i rapidesa d’execució possible.

Els forjats resolts amb plaques alveolars i estructura metàl·lica de suport permeten grans sobrecàrregues d’ús amb considerables llums entre pilars i combinen eficientment els avantatges de la placa alveolar de formigó amb una estructura metal·lica més esvelta. La solució de forjats col•laborants és especialment indicada per zones amb alçades lliures limitades o problemes de terreny doncs es redueixen els gruixos de forjats i també el pes propi dels mateixos.

Finalment l’ús de pilars metàl·lics de “creuetes” permet als clàssics forjats reticulars i bidireccionals per edificació convencional obtenir major superfície útil al utilitzar pilars metàl·lics més esvelts que els de formigó.

scroll up