Projectes

SUPERMOLINA (2005)

SUPERMOLINA (2005)

- Arquitectes: Miquel Fané i Torrent, Jordi Fernández i Muñoz
- Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: CULLERÉ I SALA, S.L.
- Descripció: Edifici destinat a apartaments amb forjats de xapa per encofrat perdut.
Estructura metàl·lica totalment cargolada. Dues plantes soterrani per parking amb rampa d’estructura metàl·lica i 5 plantes sobre rasant.
Tornar a projectes
scroll up