Projectes

CASA TARRADELLAS - PIZZES III (2007 - 2008)

CASA TARRADELLAS - PIZZES III (2007 - 2008)

- Enginyeria: EGAVIC
- Constructura: PRHOSA
- Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: CULLERÉ I SALA, S.L.
- Descripció: Complex industrial format per diferents naus, amb múltiples solucions, principalment estructura de coberta a base de jàsseres triangulades tipus encavallada i Warren, forjats col·laborants amb estructura cargolada i forjats per plaques alveolars amb grans llums entre pilars.
Tornar a projectes
scroll up