Projectes

CASA TARRADELLAS - CÀRNICS II

CASA TARRADELLAS - CÀRNICS II

- Enginyeria: EGAVIC
- Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: CULLERÉ I SALA, S.L.
- Descripció: Complex industrial format per diferents naus amb cobertes lleugeres tipus sandvitx in situ, estructura de coberta a base d’encavallades triangulades. Forjats tipus col•laborants penjats de l’estructura de coberta i forjats de plaques alveolars.
Tornar a projectes
scroll up