Projectes

ASEPEYO (2008)

ASEPEYO (2008)

- Arquitecte: Ventura Valcarce Magdalena
- Direcció estructures: BOMA
- Constructora: AND
- Descripció: Actuacions varies de reforma estructural. Estintolament de pilar de formigó a nivell de P-1 a través de pòrtic metàl·lic armat. Nova estructura de rampa amb jàssera triangulada i estintolament de murs i parets mitgeres.
Tornar a projectes
scroll up