Cobertes

Solucions per cobertes industrials

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image 2
  • Portfolio Image 2
  • Portfolio Image 2

Cobertes

Des de Culleré i Sala, S.L. oferim tot tipus de solucions per cobertes industrials, garantint els màxims nivells d’estanqueïtat i d’aïllament adaptats a les necessitats. Realitzem cobertes en pendent tipus sandvitx in situ, basades en una xapa interior, aïllament del gruix i material (de fibra de vidre, llana de roca, etc...) adequat segons necessitats, i xapa exterior.

Cobertes en pendent a base de pannell prefabricat del gruix necessari segons nivell d’aïllament desitjat, on recomanem sempre la utilització de tapajuntes per garantir una estanqueïtat òptima.

Cobertes planes tipus Deck, tipologia que permet l’aprofitament màxim de les alçades disponibles i un nivell de qualitat d’acabats altíssim, basades en una xapa interior, aïllament tèrmic, fixació mecànica de l’aïllament i una capa d’impermeabilització i acabat. Es recomana la utilització d’una bicapa d’impermeabilització per garantir novament un nivell màxim d’estanqueïtat.

scroll up