Bigues armades

Dissenyem i construïm bigues armades

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image 2

Bigues armades

Capacitat de dissenyar i construir bigues armades adaptades específicament a les solucions i necessitats geomètriques del projecte permetent optimitzar al màxim el material, espais i llums lliures. Adaptables a tots els tipus de forjats i cobertes.

Es poden utilitzar les solucions més innovadores per la resolució de forjats com son les jàsseres tipus IFB (integrated floor beams), aquestes permeten la integració de jàssera i forjat en el mateix gruix, especialment indicades per alçades lliures limitades.

També destaquem les jàsseres armades tipus PVS, bigues armades que permeten grans llums sense pilars i l’aprofitament màxim del material i optimització de pes. Actualment una solució que amb les noves tecnologies pren un nou impuls són les bigues tipus Boid amb alvèols hexagonals o rodons que possibiliten un gran aprofitament de material i solucions arquitectòniques espectaculars i també d’ús. (Pas d’instal·lacions, etc...)

scroll up