Política de privacitat


Tota la informació que es rep dels usuaris de culleresala.com, ja sigui per consultes de correu electrònic, pel formulari de contacte o pel formulari de borsa de treball, es tracta amb la màxima confidencialitat per part de Culleré i Sala.

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades subministrades voluntàriament per l’usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponents en cada cas i amb l’objectiu de prestar el servei sol·licitat.
Les dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat de Culleré i Sala protegit amb les mesures de seguretat establertes legalment segons el tipus de fitxers, i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular. 

Els usuaris dels serveis podran exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb la informació específica que es determina en cada avís. Per a comunicacions postals, es podrà enviar una carta que indiqui la petició concreta a Culleré i Sala, C/ Serdenya, 229, 5º 4ª, 08013 Barcelona

Cookies

No s’utilitzaran "cookies" per a l’adquisició de dades personals identificatives. Les "cookies" només serviran per facilitar l’accessibilitat al lloc web. Aquestes "cookies" únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’exploració del lloc web. 
Les "cookies" queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza.

   
 

Condicions generals d'ús

Destinatari y condicions d’utilització de la web

La utilització de la web www.culleresala.com implica la plena acceptació per part de l’usuari de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment.

L’usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus serveis i continguts de forma contrària a allò que disposa la legislació vigent que sigui d’aplicació. Culleresala.com es reserva el dret a retirar l’accés a la web, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que s’oposi a aquest avís legal. 

Culleresala.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús, així com qualsevol altre condició general o particular, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la web, així com els seus continguts i les condicions requerides per la seva utilització. 

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús de la web i els seus continguts té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la web i els seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. 

Propietat Industrial i Intel•lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els continguts i qualsevol altre element insertat en la web són de propietat de culleresala.com 

El contingut de culleresala.com no podrà reproduir-se ni en part ni en la seva totalitat, ni ser transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni mitjà, a menys que s’hagi obtingut autorització prèvia, per escrit de Culleré i Sala. 

Exclusió de responsabilitat

Culleresala.com no garantitza la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir en el futur, ni dels defectes tècnics de qualsevol naturalesa, que es derivin de la informació i del material contingut en la web culleresala.com 

Dades de contacte

Per qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals l’usuari té a la seva disposició les següents adreces: 

Culleré i Sala
C/ Serdenya, 229, 5`º 4ª
08013 Barcelona

Tel. 932 657 912
Fax. 932 444 034

info@culleresala.com

Crèdits web

Programació web: Webmastervic 
Continguts i textos: Culleré i Sala